Manus för serier

Screenwriting for Series

Media och ny teknik 4

Ettårig magisterexamen

Denna masterutbildning är ett intensivt program som blandar teorier, metoder och designövningar. Genom att utveckla kunskaper i hur man analyserar kulturer och tyder nutidens språk, syftar denna master till att utbilda professionella personer inom området audiovisuella manusförfattare. Studenterna kommer ha förmågan att fånga upp teman och berättelser i en värld i ständig utveckling för att utveckla film- eller serieprojekt av nationell och internationell relevans.

Fokus

  • Förstå, tyda och sammanställa olika ämnen och sammanhang och översätta dem till audiovisuella berättelser.
  • Kritiskt analysera skrivandet i nationella och internationella produktioner för att utforma manus till serier.
  • Arbeta självständigt med manusskrivande och leda grupparbete i skrivarrummet för att genomföra projekt som följer professionella standarder.
Karriärmöjligheter: Manusförfattare, manusredaktör, manuskonsult, showrunner, kreativ producent, producent, utvecklingschef.
Jag vill veta mer