Utbildningarna inom grafisk design & kommunikation följer de ständigt förändrade behoven inom kommunikationsområdet

Våra program inom grafisk design är inriktade på innovation och utveckling av teknik samt beskrivande tekniker och blandar det akademiska tillvägagångssättet med experimenterande teknik samt visuella språk. På NABA får du bred kunskap genom de olika studienivåerna i programmen Bachelor of Arts, Master of Arts och Academic Master.

 

Studenterna har möjlighet att skaffa sig gedigna kunskaper som kommer att vägleda dem in i kommunikations- och marknadsföringsvärlden. Genom förståelse av alla delar av grafisk design samt utveckling av tekniska, kreativa och analytiska färdigheter.

Programmen sammanfattar marknadsföring med ett konstnärligt perspektiv, teoretisk verksamhet och kreativa workshops. Vilket gör det möjligt för studenterna att tolka och förstå alla kommunikationselement och språk, samt deras kulturella och imaginära sammanhang, för att skapa kommunikationsresultat.

Kontakta oss för vägledning

Studera grafisk design & kommunikation

Grafisk design och art direction

Kandidatutbildning, 3 år, Milano & Rom. Språk: engelska.

Kandidatutbildningen introducerar studenterna till världen av kommunikation och nya medier genom att kombinera den akademiska metoden med experimenterandet i de kreativa laboratorierna. Studenterna lär sig att hantera projekt med hjälp av tekniker och språk inom grafisk design, reklam, digital publishing, digitala medier, 3D och rörlig grafik och levererar verkliga och effektiva projekt för företag och föreningar.

Under kandidatutbildningen kommer studenterna att få möjlighet att:

 • utforska tvärvetenskapliga metoder.
 • bedriva forskning, definiera strategier och skapa innovationer
 • experimentera med verkliga uppdrag tillsammans med ledande internationella partners
Karriärmöjligheter: Art director, Copywriter, grafisk designer, Webbdesigner, Brand designer, Editorial designer, Retail and exhibition designer, Packaging designer, Illustrator, Visual designer.

Studera 1 år på NABA – Certifikat i Grafisk Design

NABA:s 1:års program riktar sig till internationella studenter som vill tillbringa ett år på NABA:s campus i Milano eller Rom tillsammans med studenter från hela världen. Du läser första året på kandidatutbildningen i grafisk design och får vid avslutade kurser ett certifikat ifrån NABA.

Vill du veta mer om att studera 1 år på NABA?

 


Studera Grafisk design och art direction

Visual design and integrated marketing communication

Master, 2 år, Milano. Språk: engelska.

Masterprogrammet kombinerar en gedigen utbildning inom marknadsföring och integrerad kommunikation med ett stort antal tekniska och konstnärligt uttrycksfulla färdigheter för att producera verkliga kommunikationsresultat. Genom att arbeta med verkliga uppdrag får studenterna möjlighet att omsätta sina färdigheter i praktiken och genomföra alla faser av komplexa kommunikationsprojekt.

Under mastersutbildningen kommer studenterna att få möjlighet att:

 • avkoda kommunikationens element och språk samt deras samtida kulturella och imaginära sammanhang
 • bedöma olika kommunikationsspråk och identifiera kommunikationsprocessernas inverkan på dagens socioekonomiska och kulturella sammanhang
 • hantera komplexa kommunikationsprojekt och hitta den rätta balansen mellan den ekonomiska och den konstnärligt-kreativa dimensionen

Studera Design och integrerad marknadskommunikation

User Experience Design

Master, 2 år, Milano. Språk: engelska.

Denna mastersutbildning ger teoretiska, tekniska och metodologiska färdigheter för utformning av komplexa digitala kommunikationssystem. Genom en kontinuerlig syntes mellan kreativitet och strategi, och med ett analytiskt och systemiskt förhållningssätt till design som hänvisar till kognitiv psykologi och samtida visuell kultur, behandlar magisterexamen studiet och utformningen av digitala gränssnitt (webbplatser, appar, digital publicering, sakernas internet etc.) och har ett fokus på användarupplevelse (UX/UI) samt informationsarkitektur.

Under mastersutbildningen kommer studenterna att få möjlighet att:

 • identifiera den potential som ny teknik erbjuder samt effekterna av samspelet mellan människor och informationstekniska system, och försöka förstå deras inflytande på kommunikationsprocesser
 • söka och analysera den information som behövs för att utforma effektiva kreativa lösningar och utveckla samtida språk och visuella stilar som också är anpassade till den tekniska kontexten
 • organisera och förvalta komplexa designprojekt som integrerar upplevelse-, varumärkes-, design- och användbarhetsaspekter av digitala produkter eller onlinetjänster, för att effektivt uppfylla målen för innehållsförvaltningen

Studera User Experience Design

Kreativ reklam

Master, 1 år, Milano. Språk: engelska.

Den akademiska mastersutbildningen ger studenterna möjlighet att utveckla grundläggande färdigheter i copywriting, storytelling och art direction, vilket gör att de kan producera reklamkampanjer i olika typer av medier.

Den didaktiska metoden för masterprogrammet består av en serie möten med väletablerade yrkesverksamma och företag inom italiensk och internationell reklam som leder studenterna genom de viktigaste teknikerna i den kreativa reklamprocessen, med en typisk ”learning-by-doing”-metod.

Under mastersutbildningen kommer studenterna att få möjlighet att:

 • att genom teori och praktik få en grundläggande kunskap om kreativ reklam
 • experimentera med verkliga kampanjer och uppdrag med internationella ledande partner
 • delta i prestigefyllda internationella kreativa tävlingar

Grafisk design & kommunikation 2

Sustainable Innovation Communication

Master, 1 år, Milano. Språk: engelska.

Denna mastersutbildning utforskar teorier, metoder och designstrategier för modern kommunikation. Genom ett intensivt program som hjälper studenterna att utveckla en tvärvetenskaplig analys, kulturell kodning och språkkunskaper som är relevanta för hållbar innovation inom institutioner och företag. De studerande får kompetenser att utforma och planera kommunikationssystem. Där marknadsföring, strategi och kreativitet integreras på ett sammanhängande och harmoniskt sätt för att öka den ekosystemiska effekten av kulturella och tekniska innovationer.

Under mastersutbildningen kommer studenterna att få möjlighet att:

 • Att förstå de vetenskapliga värdena i den hållbara innovationen och omvandla dem till solida strategiska element för kommunikation
 • Att utveckla olika designmetoder för att möta olika ekosociala utmaningar i verkligheten
 • Att hantera kompletta och komplexa interna och externa kommunikationsprojekt och utforma systemiska tillvägagångssätt som syftar till att främja social innovation och en hållbar framtid.
Vill du ha mer info?