Kompletta program för att utbilda designers, och uppmuntra framtida entreprenörer till innovation genom en komplex blandning av kreativitet, modern stil och kultur.

Våra tre skolor erbjuder ett stort antal kurser inom inrednings-, produkt- och urban design för att tillgodose studenternas olika behov och är indelad i huvudområden, kandidat- och masterprogram samt kortare kurser.

Sortera efter inriktning:
Produktdesign 
Inredningsdesign
Urban design

Sortera efter skola:
NABA 
Istituto Marangoni 
Domus Academy

Produktdesign

Kursen kännetecknas av sin betoning på research och innovation, och ger deltagarna en unik professionell förmåga att tolka sociokulturell utveckling genom estetisk research och integrera den som nya produktspråk i mycket innovativa projekt, i kombination med en strategisk uppmärksamhet på ny teknik och nya material.

Inredningsdesign

Efter en första gemensam del har studenterna möjlighet att välja mellan två olika inriktningar: inriktningen för inredningsdesign kommer att fokusera på teman som bostadsinteriörer, hemutrymmen och planering av interiörer i butiksutrymmen. Utbildningen i kontraktsdesign kommer att fokusera på storskaliga projekt inom hotell, bostadskomplex, museer och teaterutrymmen.

Ny urban design

Den här masterutbildningen ger ett nytt perspektiv på stadsarkitekternas roll och ger studenterna möjlighet att öka sin erfarenhet av att förstå, tolka och utforma städer för att möta den nya komplexiteten i urbana sammanhang.

Social design

Masterprogrammet gör det möjligt för studenterna att förstå de nya sociala behoven i vår tid och utforska nya scenarier för den globala formgivaren. När designen syftar till att definiera strategier för social utveckling kan den värdesätta mänskliga och naturliga resurser, driva fram hållbar innovation, främja utvecklingen av lokalsamhällen …

Produkt- och servicedesign

Den moderna världens övergång från ett ”varusamhälle” till ett ”tjänstesamhälle” och den nödvändiga sökandet efter ett hållbart förhållande till naturen och miljön ger dagens formgivare en chans att utforska formgivningens etik och designområdets bredd mer ingående.

Inredningsdesign

För att utveckla professionella profiler som kan uttrycka sig på den globala arbetsmarknaden ger programmet studenterna möjlighet att hantera ett antal projekt- och verksamhetserfarenheter genom ett tvärvetenskapligt, innovativt och mångkulturellt tillvägagångssätt som leds av internationella yrkesverksamma.